Velkommen til oss!

Vi er et bygg- og tømrerfirma med lang erfaring som hjelper dere med rehabilitering og oppgradering av hytter og hus, både inn- og utvendig. 

Vi jobber med nybygg, tilbygg, påbygg, forskaling, betongarbeide, flislegging, kjerneboring og betongsaging for blant annet vinduer og dører.

Vi jobber med mur & puss, bygger blant annet grunnmur, ringmur og støttemurer. Vi jobber også med rehabilitering av piper og skorsteiner ved å legge stålrør i gamle piper for å sørge for brannsikkerheten.

Om du har et stort prosjekt, tar vi gjerne hele jobben.

 

 
Byggfirma.png

Byggfirma

 
kjerneboringogbetongsaging.png

Kjerneboring og Betongsaging

Flislegging.png

Flislegging

 
murogpuss.png

Mur og puss

forskalingogbetong.png

Forskaling og Betong

 
 

 

Godkjenninger i bedriften

 
 
old_approved-8149b06b59b1657df5f76e5a6959cf622b52472b2f08f57fefcc613a3fc65d9d.png

Vår bedrift er godkjent for ansvarsrett.

Ansvarsrett er i Norge en rett til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven av 2008.

Tiltakshaveren (Arve Laugen as) må sørge for å ha bestemte fagfolk til å stå ansvarlige for bygge- og anleggsarbeider som er av en viss størrelse.

 
 
 
is.jpg

Vår bedrift er godkjent lærebedrift.

En lærebedrift skal gi en opplæring som tilfredsstiller krav om innhold og vurdering i den videregående
opplæringa.
En lærebedrift må ha en faglig ansvarlig som har en nødvendige faglig kompetanse innenfor den læreplanen det skal gis opplæring i.
 

 
 
 
339098.jpg

Vår bedrift er en godkjent
våtromsbedrift.

Dette betyr at ansatte har gått egne kurs og bestått eksamen i Byggebransjens våtromsnorm.